×
×

מטע סובטרופי

בעמק הבטיחה שלשפת הכנרת נמצאים 330 דונם של מטעים סוב טרופיים

גידולים: מנגו, אבוקדו, ליצי

מרכז המטע הסוב טרופי : בניהו ליברמן   נייד: 052-8348336

מרכז המשק: גבי קוניאל    טל: 050-5666900

לשליחת מייל למרכז המשק

 

שנת ה - 50 למרום גולן

הצרכניה וחדר האוכל

פתוח לחיים גולן

שמורת אלונים

סביבה ירוקה

מרכז איזורי

פירות גולן

תיירות מרום גולן

טוף מרום גולן

בנטל