×
×

שמורת האלונים

שמורת האלונים – הרחבה קהילתית בקיבוץ מרום גולן

מרום גולן  התפתחה והתעצבה לאורך השנים, כקהילה פתוחה ומקבלת. קהילה אשר שמה דגש על קבלה, צמיחה עשייה והתחדשות. בבסיס העניין עומדת החלטה אמיצה  לפתוח את השערים להרחבה קהילתית, שהמניע הינו חזון של קהילה גדולה ומגוונת, אשר תפעל כיחידה אחת משותפת בתחומי החינוך, התרבות, החברה, הביטחון, הפנאי ועוד.
בשנת 2003 הונחה אבן הפינה ל"שמורת האלונים"- הרחבה קהילתית במרום גולן. מכאן ועד תחילת האכלוס, הדרך הייתה קצרה.
חברי הקיבוץ קיבלו בשמחה ואהבה את התושבים החדשים ובתוך החורש היפיפה של האלונים, קמה לה שכונה עם בתי קרקע  מטופחים, עם גינות יפות וחורש טבעי משגע, העוטף את הבתים ברכות.
במרום גולן קמה קהילה משגשגת, ערכית איכותית ומבוססת, שהשתלבה בחיי הקיבוץ בתחומים רבים, קהילה אשר אינה מוותרת על החלום להמשיך לגדול ולצמוח. זוהי קהילה פלורליסטית, שבה נשמרת עצמאות היחיד והמשפחה וחבריה מגלים מעורבות, שותפות ורצון להשפיע. קהילה בה מתקיימים יחסי רעות אחווה, המבוססים על סבלנות וסובלנות הקשבה הדדית ושיח מתמשך.                                                        

קהילה שהיא בית – בית מרום גולן.

שנת ה - 50 למרום גולן

הצרכניה וחדר האוכל

פתוח לחיים גולן

שמורת אלונים

סביבה ירוקה

מרכז איזורי

פירות גולן

תיירות מרום גולן

טוף מרום גולן

בנטל