×
×

נעורון – נעורים

מדצ"ים:
כתה ז' - אלה שריר, מתן אנידג'ר
כתה ח' - נויה בוכריס, עטרת ברכה
מדריך של כיתות ז'- ח':  דניאל נגד - 052-4465134
מדריך של כיתות ט'- יב':  איתן אורן – 050-9616680
עלויות החינוך החברתי - קהילתי גילאי ז'- י"ב
230 ₪ לחודש ותשלום נוסף על יציאות חוץ, חופשים ופעילויות מיוחדות בהתאם לבחירתם.

 

שנת ה - 50 למרום גולן

הצרכניה וחדר האוכל

פתוח לחיים גולן

שמורת אלונים

סביבה ירוקה

מרכז איזורי

פירות גולן

תיירות מרום גולן

טוף מרום גולן

בנטל