×
×

השומרת האמיצה

רק חודש שהתה ורדינה במשק וכבר שובצה לשמירת לילה בפעוטון.
ורדינה, עלמה צעירה ו"ירוקה" בשמירת לילה, דאגה וחששה לא מעט. המצב הביטחוני היה מתוח והדמיון העשיר של ורדינה הסב לה הרבה דאגות.
תנאי הישיבה בפעוטון היו לא נוחים: לשומרת היה כסא עץ ושולחנון קטן ששימשו את הילדים בבית. פעוטון השומרת היה מחובר בכבל אל פעוטון סמוך ואל הגן שנמצא בתווך. בעזרת אינטרקום שמעה השומרת את כל המתרחש בבתי הילדים הנתונים להשגחתה.
סיפורנו החל באשמורת התיכונה של הלילה. ורדינה ישבה לה על כסא העץ הקשה וסרגה אפודה. לפתע נשמעו באינטרקום מיני רשרושים חשודים שהזכירו לה זחילה על ניירות מקומטים.
ורדינה, מבוהלת כולה, הקשיבה רוב קשב לקולות ובדמיונה עלו מחשבות רעות.
ללפתע עלה מבין הרשרושים קול: "אף, אני לא מצליחה, שומרת לילה, בואי תעזרי ל לנגב את הטוסיק".
לשמע הקול פרצה ורדינה בצחוק מתגלגל ולא נרגעה עד שזיו רעי חזרה ובקשה שינגבו לה. ורדינה ניגשה לפעוטון, עזרה לזיו במעשיה, השכיבה אותה לישון וחזרה רגועה ונינוחה לסרוג את האפודה.

 

שנת ה - 50 למרום גולן

הצרכניה וחדר האוכל

פתוח לחיים גולן

שמורת אלונים

סביבה ירוקה

מרכז איזורי

פירות גולן

תיירות מרום גולן

טוף מרום גולן

בנטל