×
×

מבחן אומץ

בשעה טובה סיימה כתת "חצב" את לימודיה בבית הספר היסודי ועברה לבית "נעורים". אז החליט יהודה וולמן להעביר אותם טקס השבעה כזה, שלא ישכחו לעולם.
אלי פרץ, המדריך של הכתה, הזמין אותם לקומזיץ רגיל בגן הזיכרון.
למדורה צריכים היו החבר'ה לאסוף עצים. הלכו ילדי "חצב" עם אלי מדריכם לאורך גדר המערכת לחפש עצים. על יד הלולים, הבחינו הילדים בכמה דמויות חומקות מן הלול, כשתרנגולות בידם.
החצבים, שהיו משוכנעים שמדובר בגנבים, גילו אחריות ואומץ לב והחלו לרדוף אחרי ה"גנבים". הגנבים ברחו לכיוון השער שם חיכה להם הנהג, בתך מכונית טרנזיט. הנהג ניסה להתניע את האוטו ולא הצליח. חברי "חצב", עייפים ומתנשפים, כמעט והגיעו אליהם. אבל אז האוטו החל לנסוע. החצבים לא התייאשו והמשיכו לרדוף אחרי הגנבים. הגנבים נכנסו למטע, ניסו להתחמק מרודפיהם, אך החצבים אחריהם ממשיכים במרדף.
הגנבים עצרו ע"י "בית המכשפה" ונכנסו פנימה. החבר'ה מחצב רעדו מפחד, אך לא וויתרו. הם החליטו להיכנס פנימה, להציל את התרנגולות הגנובות ואת כבודה של מרום גולן.
עכשיו אפשר כבר לספר שה"גנבים" היו בעצם החבר'ה מכתת "שחף" והנהג היה, לא אחר מאש מיודענו, הלל שמש. וכמנהג המסורת בבית נעורים, החליטו השחפים לחטוף מישהו. ברק, שהיה האמיץ ביותר, ניסה להיכנס ל"בית המכשפה" – נחטף, הוכנס לאוטו והאוטו נסע.
החצבים נכנסו ל"בית המכשפה", גילו שם כמה זנבות של נרות, תרנגולת שחוטה ו... ברק איננו.
כמה "שודדים" התחבאו בפינה, חטפו מכות רצח מבני "חצב" האמיצים, ברחו ולא חזרו יותר. כתת "חצב" המפוחדת חזרה למשק, לספר ליהודה על מעלליה ועל היעלמותו של ברק. אך, כשהגיעו החבר'ה אל יהודה, חיכו להם כל נערי "גפן" שיות מים בידיהם, שפכו עליהם מים, השביעו אותם, סיפרו להם שהכל בעצם היה "מבחן אומץ" ובטקס רב רושם, הכריזו על כניסתם ל"נעורים".
 

שנת ה - 50 למרום גולן

הצרכניה וחדר האוכל

פתוח לחיים גולן

שמורת אלונים

סביבה ירוקה

מרכז איזורי

פירות גולן

תיירות מרום גולן

טוף מרום גולן

בנטל