×
×

חזון מרום גולן

קיבוץ "מרום גולן" הוותיק והשכונה הקהילתית הצעירה  "שמורת אלונים – מרום גולן", הממוקמים בצידו המואר של הר בנטל שברמת הגולן, מהווים ביחד את בית מרום גולן.
בית מרום גולן רואה בחזונו – קהילה גדלה וצומחת, המושרשת בהיסטוריה של ההתיישבות הכפרית והקיבוצית, שומרת על הקיים וצופה אל העתיד באמונה ובביטחון.
קהילה איכותית השואפת לקיים מערכת חינוך מצוינת לבניה, לתת שירותים ציבוריים ואישיים ברמה גבוהה, לקיים פעילות תרבותית וחברתית משותפת, ולחתור בעקביות לשיפור תמידי באיכות החיים של חבריה.
קהילה שהחברים בה שומרים על איכות הסביבה, במעגלים שבתוך הישוב ומחוץ לו.
קהילה פלורליסטית, שבה נשמרת עצמאות היחיד והמשפחה, אך חבריה מגלים גם מעורבות
בחיי הקהילה, תחושת שותפות ורצון להשפיע ולתרום.
קהילה המקיימת פעילויות קהילתיות משותפות, תוך הכרה הדדית בערכו ופרטיותו של הפרט והאחר.
קהילה תוססת ורב דורית, השואפת לאיזון דמוגרפי ולמשובת ילדים בחצרה.
קהילה שבה מתקיימים יחסי רעות ואחווה, המבוססים על סובלנות וסבלנות, פתיחות לדעות של היחיד והקבוצה, הקשבה הדדית, ניהול חיי הקהילה המשותפים בדרכים דמוקרטיות, משותפות ומתחשבות.
קהילה שהיא בית - בית מרום גולן.

שנת ה - 50 למרום גולן

הצרכניה וחדר האוכל

פתוח לחיים גולן

שמורת אלונים

סביבה ירוקה

מרכז איזורי

פירות גולן

תיירות מרום גולן

טוף מרום גולן

בנטל