×
×

נוהל מיסי קהילה

מס קהילה: מס המשולם באורח קבע על ידי התושבים ומממן חלק מפעילויות היישוב הכוללות: גינון, תרבות, חינוך בלתי פורמאלי, חינוך הגיל הרך, וועדות, השקעות, ביטחון, מנהלה וכד'.
כל תושב מגיל 20, המתגורר ביישוב (חבר באגודה, שוכר, למעט קבוצות זמניות הפטורות ממס זה) מחויב בתשלום לפי הקריטריונים הבאים:

 1. צעיר: מוגדר עד גיל 28 - ישלם 55%, גם אם הוא גר בבית הוריו.  
 2. תושב: מגיל 28 - 100% לאדם. משפחה: 200%.
 3. חיילים: חיילים בשירות חובה, משרתים בשירות לאומי ומתנדבים בשנת שירות – פטורים מתשלום.
 4. חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי – יחלו לשלם לאחר ששה חודשים משחרורם מהצבא, או מסיום שירותם הלאומי.
 5. חיילים בצבא קבע: פטורים מתשלום המיסים במשך שנת קבע ראשונה, רצופה וצמודה לשירות החובה. סעיף 4 יחול גם עליהם.  
 6. פנסיונרים: יקבלו הנחה של 10%.
 7. שוכרים מבחוץ: ישלמו לפי קריטריון הגיל והסטאטוס המשפחתי, כפי שנקבע לתושבים, מהחודש השני להגעתם.
 8. משפחה חד הורית: תשלם 100%.
 9. היעדרות זמנית: תושב/משפחה, זכאים לקבל הנחה בגובה של 50% ממיסי הקהילה (מהחודש הראשון להיעדרם), במידה ויעדרו מהיישוב מעל 3 חודשים (והודיעו על כך מראש) ומחזיקים בדירה/בית. (סעיף זה אינו תקף לשוכרים מבחוץ).   
 10. הצטרפות: צירוף של בני זוג (מבחוץ) לחיים משותפים: בן/בת הזוג יחלו לשלם את מיסי הקהילה לאחר 3 חודשים מהגעתם לקיבוץ, לפי קריטריון הגיל.   

נספח:

 • כל בן/בת שחוזרים לקיבוץ מחויבים בהודעה על שחרורם להנהלה/מזכירות, על ידם, או על ידי הוריהם.
 • כל צירוף של בן/בת זוג לחיים בקיבוץ חייבים להיות מדווחים להנהלה/מזכירות.
 • חיילים: הכוונה לכל מי ששירת בשנת שירות, שירות לאומי וצבא סדיר. מקרים חריגים של   אי שירות יידונו בנפרד.
 • שוכרים מבחוץ: צעירים או משפחות שמתגוררים ביישוב, אך אינם חברים באגודה, או בנים של חברים באגודה.
 • אי הודעה על מגורים ביישוב, אינה פוטרת מתשלום רטרואקטיבי מיום ההגעה ליישוב.  

נכון לשנת 2015, 100% מיסי קהילה = 240 ₪.   

מחירון מיסי קהילה – קיבוץ מרום גולן 2015

צעיר - עד גיל 28                       130 ₪
תושב - מגיל 28                        240 ₪
משפחה                                    480 ₪
משפחה חד הורית                     240 ₪
פנסיונרים                                 216 ₪
 

שנת ה - 50 למרום גולן

הצרכניה וחדר האוכל

פתוח לחיים גולן

שמורת אלונים

סביבה ירוקה

מרכז איזורי

פירות גולן

תיירות מרום גולן

טוף מרום גולן

בנטל