×
×

משולחנה של איילת

"משולחנה של איילת", הינו  שיתוף ויידוע הקהילה בתחומים בהם עוסקת מנהלת הקהילה. ברוב המקרים, הסיכום יוצא לקראת סוף חודש ונותן סריקה  על אירועי החודש - חודשיים אחרונים, ובכלל דברים המטופלים על ידי צוות המזכירות.  

                                2016

                           2017

                               2018

משולחנה של איילת – ינואר 2016

משולחנה של איילת - פברואר 2016

משולחנה של איילת – מרץ 2016

משולחנה של איילת - אפריל 2016

משולחנה של איילת - מאי יוני 2016

משולחנה של איילת - יולי אוגוסט 2016

משולחנה של איילת - ספטמבר אוקטובר 2016

 

משולחנה של איילת - ינואר-פברואר 2017

משולחנה של איילת - מרץ-אפריל 2017

משולחנה של איילת - אפריל-מאי 2017

משולחנה של איילת - מאי - יוני 2017

משולחנה של איילת - יולי - ספטמבר 2017

משולחנה של איילת - ינואר-מרץ 2018

משולחנה של איילת - מרץ-אפריל 2018

משולחנה של איילת - אפריל-מאי 2018

משולחנה של איילת - יוני-יולי 2018

שנת ה - 50 למרום גולן

הצרכניה וחדר האוכל

פתוח לחיים גולן

שמורת אלונים

סביבה ירוקה

מרכז איזורי

פירות גולן

תיירות מרום גולן

טוף מרום גולן

בנטל