×
×

תקנון כלבים

תקנון זה מהווה הסכמה חברתית פנימית בישוב מרום גולן למען הסדרת נושא זה.
אין תקנון זה מסיר אחריות אישית כלשהי מבעלי הכלבים. במידה ויוצר מצב שבו יפגע גורם כלשהו כתוצאה מהפרת החוקים הנוגעים לאחזקת בעלי חיים, בעל הכלב ישא באחריות מלאה ובלעדית על העניין.
תקנון זה אינו פוסל את זכותו של כל אזרח להשתמש בשירותי המועצה והמדינה לאכיפת החוקים בענייני בעלי חיים.
כלבים יכולים להסתובב ברחבי הישוב רק בלוויות בעליהם ובאחריותם.
באזורים הבאים חלה חובה ללכת עם הכלבים קשורים ברצועה: בתי הילדים, חדר אוכל, מרפאה ותיירות. הצעה נוספת: באזורים אלה ילכו הכלבים צמודים לבעליהם.
השארת כלב בישוב בזמן היעדרות הבעלים תהא רק אצל אדם/משפחה המסוגלת לטפל בכלב בדרך ראויה תוך הקפדה על סעיפי התקנון.
מחזיק כלבים ישמור על בריאותם, ניקיונם ועל ניקיון מקום החזקתם וינקוט אמצעים סבירים למניעת מחלות או נגעים בבעלי החיים שבהחזקתו ולמניעת התפשטותם.
מחזיק כלבים ינקוט באמצעים סבירים ובסידורים נדרשים על מנת למנוע פגיעה באיכות החיים, בבריאותו, בביטחונו וברכושו של הציבור.
מוקד המועצה מטפל בקריאות תושבים בנושא הכלבים ביישוב. יש לפנות ישירות למוקד 3254*

 

שנת ה - 50 למרום גולן

הצרכניה וחדר האוכל

פתוח לחיים גולן

שמורת אלונים

סביבה ירוקה

מרכז איזורי

פירות גולן

תיירות מרום גולן

טוף מרום גולן

בנטל