×
×

אגש"ח

אגש"ח – אגודה שיתופית חקלאית – מרום גולן (הקיבוץ)

חברי האגש"ח הם חברים שהתקבלו לחברות בקיבוץ ומנהלים מסגרת חיים שיתופית. לאגש"ח שייכים כל הענפים והמפעלים הייצרניים של הקיבוץ המחולקים לשלושה מגזרים:

חקלאות – מטע נשירים, גידולי שדה, בקר, רפת, לול פטימים, כרם, אבוקדו ומנגו.

תעשייה – מפעל בנטל תעשיות, מפעלי טוף ופרויקטים בהקמה.

תיירות – חדרי אירוח, קופי ענן, מסעדת הבוקרים, חוות סוסים, בריכה, חדר אוכל, פינת חי ועוד.

חברי האגש"ח מתקבלים לחברות באסיפה הכללית של האגש"ח וזכאים מעצם חברותם לחלקם היחסי ברווחי העסקים הכלליים. בנוסף הם זכאים לבחור ולהיבחר למוסדות האגש"ח.

האגש"ח (קיבוץ מרום גולן) קולט חברים חדשים במסגרת תקנון הקליטה החדש שאושר לאחרונה באספת החברים.

 

שנת ה - 50 למרום גולן

הצרכניה וחדר האוכל

פתוח לחיים גולן

שמורת אלונים

סביבה ירוקה

מרכז איזורי

פירות גולן

תיירות מרום גולן

טוף מרום גולן

בנטל