×
×

ועדות אגש"ח

ועדה כלכלית
דריקטוריון בנט"ל השקעות)

מזכירות

ועדת תכנון + תב"ע

יו"ר – אילן שוורץ - אינג'י
מנהל עסקים – גבי קוניאל (אינו חבר)
אידית רוגני (מזכירה משקיפה)
יוסי בצלאל
עמרם לוטן
אלי מלך
ערן גליק
בני היימן
יואל פלדמן
ירח ספוז'ניקוב

מזכירה – אידית רוגני
ליטל אשטמקר
אמנון כספי
יהודה וולמן
חנוך שנק
יונית שנקר
ישורון משה

יואל פלדמן
רונית דה יונג
יגאל מויאל
זכריה שנפר
גבי קוניאל
נטע מנדל
איילת הדר
אידית רוגני
דורון גור
דרור כספי

שיוך דירות

קרן מילואים

ועדת קלפי

שפי מור - מרכז
גולן שמש
עמרם לוטן
אדית רוגני

גולן שמש  - מרכז
יוסי בצלאל
הדסה כהן
גרשון מיינרט
עדני מיינרט
יואל פלדמן
ירח ספוז'ניקוב

אורית קרצר
אתי שמחון
לאה בר

צוות בטחון

צוות הרחבה

ערבות הדדית

עודד אשכר– רבצ"ש
דודי רקין - מ"מ רבצ"ש
אבנר זרן – אחראי מקלטים
הלל שמש

 

נטע מנדל
אידית רוגני
איילת הדר
שאול גור

יולי פלדמן - מרכז
אמנון כספי
משה ישורון
שלומית בן חיים – מנהלת פרט וקהילה

צוות פנסיה ובטחון סוציאלי

צוות סיוע כספי

צוות שיבוץ דירות

עמרם לוטן – מרכז
אידית רוגני – מזכירה
יוסי בצלאל – מנהל כספים
אייל הראל
ירח ספוז'ניקוב
ליאור סייג
מזל שאול
הדסה כהן

אידית רוגני
שלומית בן חיים
יוסי בצלאל

זאב שנקר - מרכז
אידית רוגני
עידו פלדמן

רשת ביטחון

צוות ארכיון דיגיטלי

ועדת קבלה

עמרים גבורין - מרכז
זכריה שנפר
דרורה שנק
בת שבע לוינקרון
הדסה כהן
הלל שמש
שלומית בן חיים – מנהלת פרט וקהילה

פיני ירון
ולדמיר קליינר
אדית רוגני
טובה מנדל
 

שרונה לוין ירון
יונית שנקר
שלומית שנקר
שי קרמר
טובה כספי
 

 

 

שנת ה - 50 למרום גולן

הצרכניה וחדר האוכל

פתוח לחיים גולן

שמורת אלונים

סביבה ירוקה

מרכז איזורי

פירות גולן

תיירות מרום גולן

טוף מרום גולן

בנטל