×
×

בעלי תפקידים אג"ם

 

התפקיד

שם

נייד

דואר אלקטרוני

מנהלת קהילה (אג"ם)

לבנת גלילי

052-6689159

לשליחת מייל

יו"ר ועד הנהלת האגם

מרסלה שלח

 052-2459097

לשליחת מייל

מזכירת מבנה המזכירות

אורית קרצר

052-8514102

לשליחת מייל

רבש"צ – רכז ביטחון

עודד אשכר

050-2070153

לשליחת מייל

רכז פרט וקהילה

תומר דורי

050-6091619

לשליחת מייל

רכזת חינוך גיל רך

תדהר סייג - רונן

052-5160555

לשליחת מייל

רכזת חינוך חברתי קהילתי

מור מנדל

052-3673273

לשליחת מייל

רכזת תרבות

סיון סבח-כספי

054-9452082

לשליחת מייל

רכז וועדת תכנון

יואל פלדמן

052-8514285

לשליחת מייל

ניהול אתר אינטרנט

אורנה לוטן

050-3201152

לשליחת מייל

ועדת קליטה

דורון בוגדנובסקי

052-8514487

לשליחת מייל

דואר שורי גנון 052-8514177 לשליחת מייל
 

 

שנת ה - 50 למרום גולן

הצרכניה וחדר האוכל

פתוח לחיים גולן

שמורת אלונים

סביבה ירוקה

מרכז איזורי

פירות גולן

תיירות מרום גולן

טוף מרום גולן

בנטל