×
×

בעלי תפקידים בחירום

צוות צח"י מצומצם

תפקיד

שם

נייד

דואר אלקטרוני

יו"ר צח"י

סגנית יו"ר צח"י

דורון בוגדנובסקי

איילת הדר

052-8514487

050-2036503

bogdanov@merom-golan.org.il

ayeleth@biz-mg.co.il   

רבש"ץ / כיבוי אש

עודד אשכר

054-2070153 

 oded620@gmail.com

רכזת פרט וקהילה

שלומית בן חיים

052-8514211

shlomit_bh@biz-mg.co.il

shlomit1963@gmail.com

רווחה / הודעה על אסון

הגר קוניאל

גבורין עמירם

050-3514268

050-6988157

Coneal_g@merom-golan.org.il

gvorinar@walla.com

מידע ודוברות

שפי מור

גבי קוניאל

050-5396214

050-5666900

Shefi_m@biz-mg.co.il

gabi@biz-mg.co.il

בריאות

ציונה בוגדנובסקי

052-8514114

bogdanov@merom-golan.org.il

לוגיסטיקה

מיכאל מסילתי

גבי קוניאל

דודי רקין

050-8891107

050-5666900

050-2107418

ochel1@biz-mg.co.il

gabi@biz-mg.co.il

ruckin.david@gmail.com

חינוך גיל רך

גיל דה יונג

052-5319468

chinuch@biz-mg.co.il 

חינוך קהילתי חברתי

ענבל פרץ

054-2019982

zabar@biz-mg.co.il

תרבות

זהבית איבגי

052-3231484

zehavit_3@merom-golan.org.il

מזכירות טכנית

אורית קרצר

ברכה עליזה

וולדמן אהובה

052-8514102

050-7720730

052-6644031

Orit_k@biz-mg.co.il

aniamaliza@gmail.com

avital_school@merom-golan.org.il

גיל הזהב

וצרכים מיוחדים

ציונה ישורון

אתי שמחון

052-8514176

052-8514164

Yeshouroon@merom-golan.org.il

simchon_e@merom-golan.org.il

 

 

שנת ה - 50 למרום גולן

הצרכניה וחדר האוכל

פתוח לחיים גולן

שמורת אלונים

סביבה ירוקה

מרכז איזורי

פירות גולן

תיירות מרום גולן

טוף מרום גולן

בנטל