×
×

נתוני אקלים ומזג אויר

לתחזיות מזג אויר שבועיות:
Israelweather  - האתר של החזאי בועז דיין עם התייחסות ספציפית למרום גולן, עם רמת דיוק סבירה
seasonet - רמת  דיוק טובה במבט של 4 ימים קדימה, בתפרוסת כלל ארצית
האתר היווני - אם לא מתרגשים ייתר על המידה מכך שמשייך אותנו לסוריה - רמת דיוק בין הטובות ברשת

בחורף  2017-18 - ירדו עד ה -  10.5.18 במרום גולן: 790 מ"מ

כמות משקעים לפי ימים לחורף 2017-18
 

                         כמות משקעים לפי חודשים לחורף 2016-17         

                               

כמות משקעים רב שנתית לפי חודשים

       השוואת כמות המשקעים בחודש דצמבר                   השוואת כמות המשקעים בחודש ינואר
        
מחורף 2009-10 עד חורף 2016-17                       מחורף 2009-10 עד חורף 2016-17

         

כמות משקעים רב שנתית לפי עשורים מהתחלת המדידות

                                                   כמות משקעים ממוצעת לפי עשורים                                                          
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

שנת ה - 50 למרום גולן

הצרכניה וחדר האוכל

פתוח לחיים גולן

שמורת אלונים

סביבה ירוקה

מרכז איזורי

פירות גולן

תיירות מרום גולן

טוף מרום גולן

בנטל