×
×

נתוני אקלים ומזג אויר

לתחזיות מזג אויר שבועיות:
Israelweather  - האתר של החזאי בועז דיין עם התייחסות ספציפית למרום גולן, עם רמת דיוק סבירה
תחזית מזג אוויר של דני רופ  - תחזית די מדוייקת
seasonet - רמת  דיוק טובה במבט של 4 ימים קדימה, בתפרוסת כלל ארצית
האתר היווני - אם לא מתרגשים ייתר על המידה מכך שמשייך אותנו לסוריה - רמת דיוק בין הטובות ברשת

בחורף  -  2018-19       עד ליום  -  21.4.19      ירדו במרום גולן   -   1213 מ"מ

 

                       


 

                                                                     
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

שנת ה - 50 למרום גולן

הצרכניה וחדר האוכל

פתוח לחיים גולן

שמורת אלונים

סביבה ירוקה

מרכז איזורי

פירות גולן

תיירות מרום גולן

טוף מרום גולן

בנטל