×
×

נתוני אקלים ומזג אויר

לתחזיות מזג אויר שבועיות:
Israelweather  - האתר של החזאי בועז דיין עם התייחסות ספציפית למרום גולן, עם רמת דיוק סבירה
תחזית מזג אוויר של דני רופ  - תחזית די מדוייקת
seasonet - רמת  דיוק טובה במבט של 4 ימים קדימה, בתפרוסת כלל ארצית
האתר היווני - אם לא מתרגשים ייתר על המידה מכך שמשייך אותנו לסוריה - רמת דיוק בין הטובות ברשת

בחורף   2018-19 עד 11.2.19 - ירדו במרום גולן: 746 מ"מ

 

                       

 

                                                                            
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

שנת ה - 50 למרום גולן

הצרכניה וחדר האוכל

פתוח לחיים גולן

שמורת אלונים

סביבה ירוקה

מרכז איזורי

פירות גולן

תיירות מרום גולן

טוף מרום גולן

בנטל