×
×

בחירות דמוקרטיות

בראשית נקרא הישוב: חוות הבקר בעלייקה, או האחזות גולן. בהמשך, כיוון שהיינו הישוב הראשון בגולן, נקרא הקיבוץ: קיבוץ גולן.
כשהתמסדה ההתישבות ברמת הגולן והממשלה נתנה אישור והכירה רשמית בישוב האזרחי, צריך היה למצוא שם. כל ישוב מקבל אישור לשמו מועדת שמות ממשלתית. גם מזכירות קבוץ גולן שלחה לועדת השמות בקשה לאשר את השם "גולן", שם בו השתמשו כבר מספר שנים. אך הועדה לא אשרה את השם בציינה שהשם "גולן" מתייחס לכל חבל הארץ, לכל רמת הגולן ודרשה מחברי הקבוץ לשנות את שמם.
אז החל ויכוח במשק: "איך יקראו החברים לקיבוצם?"
שתי הצעות רציניות מוינו מבין השמות הרבים: "בית גולן" ו"מרום גולן". לאחר דיון ארוך באסיפה הוחלט להצביע בקלפי. וכעת לסוד, שהיה נצור עד עצם היום הזה.
גדי גולן היה אז המזכיר ועתליה היתה מזכירה טכנית, לשניהם היה ברור שהשם שצריך להבחר הוא "מרום גולן"., אך מה עושים? לא התעצלו גדי ועתליה ושלשלו לקלפי תקים נוספים עם השם "מרום גולן".ץ
בבוקרו של היום החדש, נפתחה הקלפי ברוב עם, הפתקחפ נס]רן ןהרןב החה ךשפ הנבלר: "מרום גולן".
בדיעבד הסתבר שהרוב לשם היה גדול וגדי ועתליה שהצערו על מעשם החליטו לשמור בליבם את סודם המשותף.

    

 

שנת ה - 50 למרום גולן

הצרכניה וחדר האוכל

פתוח לחיים גולן

שמורת אלונים

סביבה ירוקה

מרכז איזורי

פירות גולן

תיירות מרום גולן

טוף מרום גולן

בנטל